Vi er meget mere end bare et kontorfællesskab!

Det, som driver Den Fynske Spilfabrik, er ønsket om at styrke den danske spilbranche. Mere specifikt ønsker vi at støtte fynske spiludvikleres mulighed for at få professionel sparring og hjælp ift. at tage springet fra hobby-spiludvikler til professionel spiludvikler.

Især har vi fokus på værdiskabende spil - dvs. spil, som skaber værdi i eks. en læringsproces, i hverdagen eller ift. sundhed. Vi tror nemlig på, at spil kan og er meget mere end bare tidsfordriv og underholdning!

Helt lavpraktisk driver vi et kontorfællesskab for iværksættere inden for spilduvikling, e-sport og tilstødende brancher. Hertil afholder vi kurser og events, som både er målrettet vores iværksættere og spilinteresserede. Nogle aktiviteter er centreret om spil, mens andre er centreret om iværksætteri.

Vision og mission

Det er Den Fynske Spilfabriks vision at være medskaber af en fremtid, hvor værdiskabende spil er en fast integreret del af erhvervslivet - både inden for den private og offentlige sektor.

Det er Den Fynske Spilfabriks mission at uddanne og guide fremtidens talenter inden for værdiskabende spil gennem kurser, iværksættermiljøer og generel spredning af viden inden for paradigmet.

Struktur

Den Fynske Spilfabrik er en forening hvis formål er at styrke den danske konkurrencedygtighed inden for værdiskabende spil.

Den Fynske Spilfabriks bestyrelse består af 8 aktive medlemmer. Bestyrelsen tager sig hovedsageligt at strategiske beslutninger og større samarbejder.

Den daglige drift varetages af Fleur Bernburg.

Herunder kan du læse mere om både bestyrelsen og Fleur.

Ansatte

Fleur Bernburg
Fleur Bernburg
Daglig leder
Fleur arbejder med den daglige ledelse og administration af Den Fynske Spilfabrik. Hun understøtter iværksætterne og skaber relationer mellem iværksættere og potentielle samarbejdspartnere. Hendes drivkraft i hendes arbejde er at danne rammen om et fedt iværksættermiljø som et fællesskab, hvor iværksætterne bliver set, hørt og støttet i deres arbejde.

Kontakt

Fleur Bernburg

fleur@denfynskespilfabrik.dk

+45 42 95 19 42

Bestyrelsen

Bestyrelsen består i dag af 9 medlemmer, som sammen repræsenterer den øverste ledelse i Den Fynske Spilfabrik. Bestyrelsesmedlemmerne har samlet et stærkt netværk, solide kompetencer og en brændende drivkraft for at bane vejen for Den Fynske Spilfabrik som Region Syddanmarks kraftcenter for spiliværksætteri.


Jørgen Jakob Friis
Jørgen Jakob Friis
Bestyrelsesformand
Jørgen Jakob har været en del af bestyrelsen fra start og har siden 2016 været formand. Jørgen Jakob har en særlig interesse for forholdet mellem mennesker og teknologi og har både en IT og humanistisk uddannelsesmæssig baggrund. Jørgen Jakob er drevet af at få den Den Fynske Spilfabrik til at være et digitalt kraftcenter i Region Syddanmark.
Erik Zijdemans
Erik Zijdemans
Næstformand
Erik har stærke forbindelser til de forskellige videnskabelige og uddannelsesinstitutioner i Danmark i forbindelse med hans arbejde som innovationsspecialist hos Syddansk Universitet. Han brænder for at gøre Den Fynske Spilfabrik økonomisk bæredygtig, hvilket afspejler hans store interesse for iværksættere og nye virksomheder.
Jonathan Bornemann
Jonathan Bornemann
Kasserer, House of Code
I sin dagligdag er han direktør for House of Code. Jonathan ser en værdi i at understøtte spilbranchen i Danmark, som jo har et kæmpe potentiale. Hans styrker ligger i forretningsudvikling, da han selv er iværksætter og brænder for iværksætteri.
Julie Milling
Julie Milling
Orlov
Julie Milling har indtil nu været ordinært bestyrelsesmedlem. I øjeblikket er Julie på orlov. Der vil komme en nærmere beskrivelse af Julie Milling samt et foto, når hun kommer tilbage.
Adriana Maria Hansen
Adriana Maria Hansen
Ordinært bestyrelsesmedlem (stedfortræder for Julie Milling)
Adriana arbejder forretningsudvikler på SDU og har derfor et stærkt professionelt netværk. Adriana interesserer sig for den kreative, visuelle, historiefortællende branche, og ser et stort potentiale i Den Fynske Spilfabrik, som bidragyder til og support i nye unikke projektet indenfor industrien.
Brian Lindeskov
Brian Lindeskov
Ordinært bestyrelsesmedlem, Coding Pirates
Brian Lindeskov er ordinært bestyrelsesmedlem i Den Fynske Spilfabrik. I Brians dagligdag er han sekretariatschef for Coding Pirates. Beskrivelse og foto af Brian Lindeskov kommer senere.
Claus Christian Koch
Claus Christian Koch
Ordinært bestyrelsesmedlem
Claus er den ultimative netværker. I hans dagligdag arbejder han med viden- og projektudvikling, opbygning af relationer og iværksætteri. Claus har en særlig interesse for at skabe oplevelser baseret på vidensdeling, og hans motivation for at være en del af Den Fynske Spilfabriks bestyrelse er, at det er et lokalt initiativ, der engagerer flere til at uddanne sig efter og arbejde med deres passion.
Christian Tønnesen
Christian Tønnesen
Ordinært bestyrelsesmedlem og repræsentant for Faaborg-Midtfyn Kommune
Christian er foruden i Den Fynske Spilfabrik også med i FilmFyns bestyrelse og har derfor en stor interesse i at skabe en synergi mellem film- og spilmiljøet. Christian er desuden med i Den fynske Spilfabriks bestyrelse, fordi han ser et behov for spiliværksætteraktiviteter på Fyn.
Anders Richard Pedersen
Anders Richard Pedersen
Suppleant
Anders er til daglig musikskoleleder og har derfor et stort netværk inden for musik, kultur og ledelse. En del af Anders’ drivkraft for at være en del af Den Fynske Spilfabriks bestyrelse er at talentudvikle unge mennesker inden for deres interessefag.

Vedtægter

§2. stk.1

At udvikle de aktive medlemmers kvalifikationer indenfor deres spilfaglige områder, således at de er i stand til at indgå i en erhvervsrettet professionel tværmedial spilrelateret produktion.

§2. stk.2

At medvirke til at skabe og bevare et spil- og iværksættermiljø for de bedste talenter.

§2. stk.3

I videst muligt omfang at dele foreningens viden med det omkringliggende samfund.