Kurser og events

På Den Fynske Spilfabrik afholder vi løbende kurser og events, der støtter op om vores iværksættere såvel som spiludvikling på Fyn generelt. Vi vil gerne være med til at sikre en fremtid for værdiskabende spil. Derfor vil vi også være med til at fremme fynske spiltalenter såvel som events inden for spil. Derfor vil du blandt vores kurser og events finde events, der afdækker den nyeste udvikling inden for spil såvel som Game Jams, LAN events, såvel som råd til iværksættere og kurser der dækker branding, økonomistyring og lignende.

Det er vigtigt for os at støtte op med kurser, events og råd til vores iværksættere såvel som holde os opdateret inden for den nyeste udvikling. Kun på den måde kan vi være det optimale kontorfællesskab for digitale iværksættere.

Upcoming kurser og events


Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Generalforsamling
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Innovation camp om gamification
24
Innovation camp om gamification
25
26
27
Fyraftens Fif vol. 3: Videoer til sociale medier
28
29
30
31
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Oplæg om DFI Spilordningen
19
20
21
22
23
24
Fyraftens Fif vol. 4: Kom godt i gang med livestreaming
25
26
27
28
29
30
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Spiludvikling anno 2018
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Åbent Hus
27
28
29
Fyraftens Fif vol. 5: Facebook 2.0
30
31
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Facilitering af børn og unges spilvaner
22
23
24
25
26
27
Fyraftens Fif vol. 6: Kom godt i gang med SEO
28
29
30
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Unity-kursus
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Fyraftens Fif vol. 7
29
30
31
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tyvenes By Turnering
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Konference: Let's talk about games!
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Frist for tilmelding til gratis kursus i manuskriptudvikling til spil
30
31
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
1
2
3
Ukandts LAN: Fortnite Battle Royale
4
5
Manuskriptudvikling til spil
6
Manuskriptudvikling til spil
7
Manuskriptudvikling til spil
8
Manuskriptudvikling til spil
9
Manuskriptudvikling til spil
10
11
12
Manuskriptudvikling til spil
13
Manuskriptudvikling til spil
14
Manuskriptudvikling til spil
15
Manuskriptudvikling til spil
16
Manuskriptudvikling til spil
17
Unity-kursus 1.0
18
Unity-kursus 2.0
19
20
Tegning i Photoshop
21
22
23
Udkants Game Jam
24
Udkants Game Jam
25
Udkants Game Jam
26
27
28
29
30
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Reception og spilfremvisning
19
20
21
22
23
24
25
Global Game Jam '19
26
Global Game Jam '19
27
Global Game Jam '19
28
29
30
31
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fyraftens Fif: Valg af virksomhedsform
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
 
1
2
Arki Kids
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Generalforsamling
26
Videoproduktion på din smartphone
27
28
29
30
31
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Generalforsamling for Den Fynske Spilfabrik

Mandag d. 25. marts kl. 17-20 afholder Den Fynske Spilfabrik generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i egne lokaler, og er åben for alle. Tilmeld dig via nedenstående formular, hvis du ønsker at deltage.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab præsenteres
5) Eventuelle indkommende forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

Gældende vedtægter for generalforsamlinger på Den Fynske Spilfabrik

§4. stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§4. stk.2
Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, senest i marts måned.

§4. stk.3
Generalforsamlingen varsles på foreningens digitale platforme senest 30 dage før.

§4. stk.4
Fremmødte aktive nuværende medlemmer af foreningen, som har minimum 3 måneders ubrudt medlemskab op til generalforsamlingen, har tale- og stemmeret til generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme.

§4. stk.5
Bestyrelsens medlemmer har også tale-, møde- og stemmeret på generalforsamlingen. Forsamlingen er beslutningsdygtig når bestemmelserne om varsling er overholdt. Alle beslutninger – undtaget vedtægtsændringer - træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed har foreningens formand to stemmer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at forslaget vedtages af 2/3 af de stemmegivende og at disse 2/3 udgør mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Vedtages et forslag ikke grundet for lav tilslutning i forhold til foreningens medlemsantal, afholdes snarest muligt ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget bliver fremlagt igen. Ved så
dan andenbehandling kan vedtagelse ske med flertal blandt 2/3 af de fremmødte
stemmegivende.

§4. stk.6
Såfremt mindst én af fremmødte ønsker anonym afstemning imødekommes dette, og er gældende for alle ved den aktuelle afstemning.

§4. stk.8
Forslag til behandling skal ved navns underskrift stilles til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Foreningens første ordinære generalforsamling blev afholdt i 2016.

§4. stk.9
Der vælges en referent til at føre referat, og denne protokol skal efterfølgende underskrives af dirigenten.

Den Fynske Spilfabriks vedtægter

Tilmelding


Kurser og events inden for 3 områder

Vores kurser og events omhandler et bredt spektrum inden for

Gennem disse tre områder støtter vi op om vores iværksættere både inden for deres felt såvel som i iværksætteri generelt. Samtidig er der også mulighed for at lære mere om spil fra alle aspekter, når vi zoomer ind på spil og spiludvikling både fra maker- og gamer-perspektivet. Således har vi f.eks. LAN events, Game Jams, oplæg om den nyeste udvikling og råd til iværksættere inden for branding, projektstyring og meget mere.

Inden for iværksætteri afholder vi eksempelvis månedlige Fyraftens Fifs, hvor iværksættere – både interne fra Den Fynske Spilfabrik og eksterne – deler deres viden inden for områder, der kommer alle iværksættere såvel som ansatte fra lokale virksomheder til gode. Når det gælder spiludvikling, afholder vi kurser i programmering såvel som konferencer og foredrag i den nyeste udvikling inden for spil. Under gaming og esport afholder vi eksempelvis LAN events i forskellige spil.

Husk at følge os på Facebook eller tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du vil følge med i nyt om kurser og events såvel som den nyeste udvikling på Den Fynske Spilfabrik.

Fordyb dig i LAN events

Der er bare noget helt særligt ved at tage til LAN events. Ja, du sidder med det samme udstyr som derhjemme. Men i modsætning til derhjemme har du ikke dine med- og modspillere i samme lokale. Stemningen til LAN events bliver intens, mens mus og taster klikker løs.

Når sandhedens time oprinder, er den til at mærke og føle på. Med et enkelt slag kan kampen vendes til de andres fordel, og når holdet får sin velfortjente sejr, er sejrsrusen overdøvende.

Sæt et døgn af til ren fordybelse i dine yndlingsspil og mød andre med samme interesser til fede LAN events på Den Fynske Spilfabrik. Så kan du endelig møde flere, der gider at diskutere den nyeste udvikling på dit favoritspil, bedste taktikker og teknikker.

Programmer dig tættere på dine drømme

Vil du lave dine egne spil frem for at spille andres til LAN? Programmering og udvikling af spil er ikke længere forbeholdt dem, der har nørdet HTML-koder i en evighed. Med programmer som f.eks. Unity er det blevet langt mere intuitivt at lave sine egne spil. Om du vil udvikle spil i din fritid, eller du har aspirerende drømme om at lave spil på professionelt niveau, så kan vores kurser være et fint sted at starte.

Arbejd med 2D eller 3D og lær forskellige kodesprog at kende til simple kommandoer. Med kurser i programmering får du grundpillerne til at kunne arbejde videre derhjemme eller i fællesskab med andre.

Her kan du med fordel også møde andre med samme interesser og høre vores spiludviklere om tips og gode råd såvel som info om den nyeste udvikling inden for spiludvikling.

Prøv kræfterne af med Game Jam

Er du klar til prøve dine kræfter af med udviklingen af et spil i samarbejde med andre? Vil du se, hvordan dine kompetencer passer ind i en spiludviklende sammenhæng? Eller vil du bare gerne prøve noget, du med garanti ikke har prøvet før? Til Game Jams får du i selskab med andre spilentusiaster prøvet kræfterne af med udviklingen af jeres eget spil.

I fællesskab har I til et Game Jam en afgrænset tid – typisk et sted mellem 24 timer og 7 dage – til at udvikle et spil inden for det afgrænsede emne.

På Den Fynske Spilfabrik afholder vi typisk 2 årlige Game Jams. I starten af året afvikler vi en lokal Game Jam i forbindelse med Global Game Jam, hvor emnet bestemmes af de officielle parter bag Global Game Jam.

I efteråret holder vi vores eget Game Jam, hvor emnet bestemmes af Den Fynske Spilfabrik. Game Jams er en oplagt måde at få afprøvet sine kræfter inden for spiludvikling og samtidig få udvidet netværket med andre, der har samme interesse. Her kan du også få nys om den nyeste udvikling inden for spilbranchen fra de andre deltagere.

Drømmer du om at blive spiludvikler? Så brug f.eks. Game Jams til din personlige branding såvel som din faglige branding. Game Jams er en fin måde at komme ud over rampen og møde nye mennesker inden for spilbranchen.

Branding og råd til iværksættere gennem Fyraftens Fif

For at støtte op om iværksættere på Den Fynske Spilfabrik såvel som fynske iværksættere afholder vi månedlige Fyraftens Fifs. Her deles råd til iværksættere af de interne iværksættere på Den Fynske Spilfabrik inden for deres fagspecifikke områder. Vi får også løbende eksterne iværksættere på besøg.

Der er tale om gratis events, hvor alle er velkomne til at lytte med. Gennem Fyraftens Fifs danner vi rammen for at iværksætterne kan skabe nye faglige netværk med lokalvirksomheder og andre iværksættere. Mange af de emner, der afdækkes her, omhandler iværksætteri i forskellige aspekter. Der vil derfor løbende komme gode råd til iværksættere om branding og markedsføring såvel som økonomistyring og organisering.

Som spiludvikler og iværksætter er de rigtig gode råd til iværksættere dyre, og det kan være svært at komme ud over kanten. Personlig branding såvel som den professionelle branding af virksomheden er vigtig. Men hvordan kommer man i gang, og hvor starter man?

Få gode råd til iværksættere om branding, økonomistyring, opstart af virksomhed og meget mere til vores Fyraftens Fifs.


Har du en idé til en aktivitet?

Hvis du går rundt med en idé til et kursus, et event eller en anden aktivitet, som du tænker vi kunne samarbejde omkring, så ring eller skriv endelig! Vi er altid åbne for nye idéer.

Kontakt vores daglige leder Fleur Bernburg på 42951942 eller fleur@denfynskespilfabrik.dk.