Mere end blot et iværksættermiljø

På Den Fynske Spilfabrik er vi mere end blot et iværksættermiljø. Vi er mere end blot skriveborde arrangeret ved siden af hinanden. Vi er et fællesskab af iværksættere, der inddrager hinanden i opgaver på kryds og tværs, i faglig sparring og i sociale aktiviteter. På Den Fynske Spilfabrik har vi en digital profil, og derfor ser du et netværk af unge iværksættere, der involverer alt fra programmører, danske spiludviklere, grafisk design, og visuel kommunikation. Med lokation på Polymeren i Årslev tilbyder vi iværksætter støtte til iværksættere, der arbejder med spiludvikling på Fyn.

På Den Fynske Spilfabrik har vi et ønske om at styrke den danske spilbranche. Mere specifikt har vi et ønske om at støtte op om danske spiludviklere på Fyn og deres mulighed for at få professionel sparring. Vi vil hjælpe danske spiludviklere med at tage springet fra hobbyplan til professionelle, danske spiludviklere.

Digitalt iværksætteri og spiludvikling på Fyn

På Den Fynske Spilfabrik går vi op i et iværksættermiljø, der kan supplere og styrke hinanden. Vi ved, at et stærkt iværksættermiljø med et godt internt netværk styrker virksomhederne imellem.

Vores hovedfokus ligger på danske spiludviklere, men vores iværksættermiljø er åbent for alle, der har en digital profil. Med et tværfagligt samarbejde og sparring på tværs af spidskompetencer er vi med til at sikre et styrkende iværksættermiljø for danske spiludviklere.

Vi har særligt fokus på værdiskabende spil. Det kunne eksempelvis være spil, der skaber værdi i en læringsproces, i hverdagen eller i forhold til sundhed. Vi tror nemlig på, at spil kan være og er meget mere end underholdning og sågar tidsfordriv.

Helt lavpraktisk driver vi et kontorfællesskab for iværksættere inden for spiludvikling, esport og tilstødende brancher. Hertil afholder vi kurser og events, som både er målrettet vores iværksættere og spilinteresserede. Nogle aktiviteter er centreret om spil, mens andre er centreret om iværksætteri.

Støtte om iværksættere og danske spiludviklere

På Den Fynske Spilfabrik er vi interesseret i at give mest mulig støtte til vores unge iværksættere og danske spiludviklere. Det gør vi blandt andet gennem Fyraftens Fifs, foredrag og oplæg samt kurser og workshops, hvor iværksætterne enten selv kan dele ud af deres viden eller får tilegnet ny viden.

Se, hvem de andre iværksættere er her, eller stift et nærmere bekendtskab med dem og os på Bloggen.

Savner du iværksætter støtte og et netværk med unge spiludviklere og unge iværksættere i et fedt iværksættermiljø med fokus på et stærkt netværk? Så overvej at blive en del af iværksættermiljøet på Den Fynske Spilfabrik!

Vision og mission

Det er Den Fynske Spilfabriks vision at være medskaber af en fremtid, hvor værdiskabende spil er en fast integreret del af erhvervslivet. Dette gælder både for den private og den offentlige sektor.

Det er Den Fynske Spilfabriks mission at uddanne og guide fremtidens talenter inden for værdiskabende spil gennem kurser, iværksættermiljøer og generel spredning af viden inden for paradigmet.

Struktur

Den Fynske Spilfabrik er en forening, hvis formål er at styrke den danske konkurrencedygtighed inden for værdiskabende spil.

Den Fynske Spilfabriks bestyrelse består af 9 aktive medlemmer. Bestyrelsen tager sig hovedsageligt at strategiske beslutninger og større samarbejder.

Den daglige drift varetages af Fleur Bernburg.

Ansatte

Fleur Bernburg
Fleur Bernburg
Daglig leder
Fleur arbejder med den daglige ledelse og administration af Den Fynske Spilfabrik. Hun understøtter vores iværksættere på Den Fynske Spilfabrik. Det gør hun eksempelvis ved at skabe relationer mellem vores iværksættere og potentielle samarbejdspartnere. Hendes drivkraft i hendes arbejde er at danne rammen om et fedt iværksættermiljø som et fællesskab, hvor vores iværksættere bliver set, hørt og støttet i deres arbejde.

Kontakt

Fleur Bernburg

Telefon: 42951942

Bestyrelsen

Bestyrelsen består i dag af 9 medlemmer, som sammen repræsenterer den øverste ledelse i Den Fynske Spilfabrik. Bestyrelsesmedlemmerne har tilsammen et stærkt netværk, solide kompetencer og en brændende drivkraft for at bane vejen for Den Fynske Spilfabrik som Region Syddanmarks kraftcenter for spiliværksætteri.


Adriana Maria Hansen
Adriana Maria Hansen
Formand
Adriana arbejder som forretningsudvikler på SDU og har derfor et stærkt professionelt netværk. Adriana interesserer sig for den kreative, visuelle og historiefortællende branche og ser et stort potentiale i Den Fynske Spilfabrik som bidragyder til og support i nye unikke projekter indenfor spiludvikling på Fyn.
Brian Lindskov Larsen
Brian Lindskov Larsen
Kasserer, Coding Pirates
Brian er til daglig sekretariatschef for Coding Pirates, som er en landsdækkende non-profit organisation, hvor frivillige underviser børn og unge i kodning. Kodning er som bekendt en del af spiludviklingen, og derfor ser Brian en stor interesse i Den Fynske Spilfabrik og den iværksætter støtte, som dette iværksættermiljø kan give til unge iværksættere og danske spiludviklere.
Christian Tønnesen
Christian Tønnesen
Ordinært bestyrelsesmedlem og repræsentant for Faaborg-Midtfyn Kommune
Christian er foruden i Den Fynske Spilfabrik også med i FilmFyns bestyrelse og har derfor en stor interesse i at skabe en synergi mellem film- og spilmiljøet. Christian er desuden med i Den fynske Spilfabriks bestyrelse, fordi han ser et behov for spiliværksætteraktiviteter og spiludvikling på Fyn.
Jonathan Bornemann
Jonathan Bornemann
Ordinært bestyrelsesmedlem, House of Code
I sin dagligdag er Jonathan direktør for House of Code. Jonathan ser en værdi i at understøtte spilbranchen i Danmark og dets kæmpe potentiale. Jonathans styrker ligger i forretningsudvikling, da han selv er iværksætter, arbejder med iværksættere og brænder for iværksætteri.
Claus Christian Koch
Claus Christian Koch
Ordinært bestyrelsesmedlem
Claus er den ultimative netværker og har derfor et strålende netværk. I hans dagligdag arbejder han med viden- og projektudvikling, opbygning af relationer og iværksætteri. Claus har en særlig interesse for at skabe oplevelser baseret på vidensdeling, og hans motivation for at være en del af Den Fynske Spilfabriks bestyrelse er, at det er et lokalt initiativ, der gennem iværksætter støtte engagerer flere unge iværksættere til at uddanne sig efter og arbejde med deres passion.
Jørgen Jakob Friis
Jørgen Jakob Friis
Suppleant
Jørgen Jakob har været en del af bestyrelsen fra start og er tidligere formand. Jørgen Jakob har en særlig interesse for forholdet mellem mennesker og teknologi og har både en IT og humanistisk uddannelsesmæssig baggrund. Jørgen Jakob er drevet af at få Den Fynske Spilfabrik til at være et digitalt kraftcenter for spiludvikling på Fyn og i resten af Syddanmark.

Vedtægter

§2. stk.1

At udvikle de aktive medlemmers kvalifikationer indenfor deres spilfaglige områder, således at de er i stand til at indgå i en erhvervsrettet, professionel, tværmedial og spilrelateret produktion.

§2. stk.2

At medvirke til at skabe og bevare et spil- og iværksættermiljø for de bedste talenter.

§2. stk.3

I videst muligt omfang at dele foreningens viden med det omkringliggende samfund.